Freitag, 22. Mai 2020

Nähkurs | Freitag, 22. Mai 2020 | 09:30 bis 12:30 Uhr

Psychosoziale Beratung | Freitag, 22. Mai 2020 | 10:00 bis 14:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 22. Mai 2020 | 18:45 bis 20:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 22. Mai 2020 | 20:15 bis 20:30 Uhr

Donnerstag, 28. Mai 2020

Pilates am Donnerstag | Donnerstag, 28. Mai 2020 | 19:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 29. Mai 2020

Nähkurs | Freitag, 29. Mai 2020 | 09:30 bis 12:30 Uhr

Psychosoziale Beratung | Freitag, 29. Mai 2020 | 10:00 bis 14:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 29. Mai 2020 | 18:45 bis 20:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 29. Mai 2020 | 20:15 bis 20:30 Uhr

Donnerstag, 4. Juni 2020

Pilates am Donnerstag | Donnerstag, 04. Juni 2020 | 19:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 5. Juni 2020

Nähkurs | Freitag, 05. Juni 2020 | 09:30 bis 12:30 Uhr

Psychosoziale Beratung | Freitag, 05. Juni 2020 | 10:00 bis 14:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 05. Juni 2020 | 18:45 bis 20:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 05. Juni 2020 | 20:15 bis 20:30 Uhr

Donnerstag, 11. Juni 2020

Pilates am Donnerstag | Donnerstag, 11. Juni 2020 | 19:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 12. Juni 2020

Nähkurs | Freitag, 12. Juni 2020 | 09:30 bis 12:30 Uhr

Psychosoziale Beratung | Freitag, 12. Juni 2020 | 10:00 bis 14:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 12. Juni 2020 | 18:45 bis 20:00 Uhr

Pilates am Freitag | Freitag, 12. Juni 2020 | 20:15 bis 20:30 Uhr

Donnerstag, 18. Juni 2020

Pilates am Donnerstag | Donnerstag, 18. Juni 2020 | 19:00 bis 20:00 Uhr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10