Skip to content

Lesben in Berlin

Lesbenberatung Berlin e.V.

Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
Telefon: 030 – 215 20 00
Fax: 030 – 21 91 70 09
beratung@lesbenberatung-berlin.de
www.lesbenberatung-berlin.de

Lila Archiv e.V.

Choriner Str. 9, 10119 Berlin
Telefon: 030 – 449 22 89
lilaarchiv@freenet.de
www.lilaarchiv.de

RuT – Rad und Tat – Offene Initiative lesbischer Frauen e.V.

Schillerpromenade 1, 12049 Berlin
Telefon/Fax: 030 – 621 47 53
radundtatberlin@arcor.de
www.lesbischeinitiativerut.de

Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek e.V.

Anklamer Str. 3, 10115 Berlin
Telefon: 030 – 448 58 48
spinnboden@spinnboden.de
www.spinnboden.de